Hủy đăng ký dịch vụ trả phí

Nhập 5 chữ số đầu tiên và 2 chữ số cuối của số thẻ bạn muốn xóa khỏi tài khoản của mình

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc chuyển tiền

Cho phép